Tirant

Per a llegir

Per a comprendreNo Comment

Deixa un comentari


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 12 5 ?