març 6th, 2010

Possibles melodies

As time goes by

amb ritme, per a l’inici de l’acte, mentre es fan els preparatius

perfecta per a un ball de reconeixement

Imprescindible la de Billie Holiday