octubre 26th, 2010

À rebours

http://www.onread.com/writer/Huysmans-Joris-karl-7533,

encara que també està en Wikisource (francès i anglès)

Kiosko.net

Un poquet de premsa