La frase III

“Life is uncertain. Eat dessert first”

Ernestine Ulmer

mmmm...No Comment

Deixa un comentari


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 4 ?